Глюкозо-Толерантний Тест

Реєстраційний номер: UA/0758/01/01

Імпортер: ПАТ "Фармак"
Країна: Україна
Адреса імпортера: Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63

Форма

порошок дозований, 75 г/пакет, по 75,75 г порошку в пакеті, по 1 пакету в пачці

Склад

1 пакет містить: глюкози моногідрату 75,0 г

Виробники препарату «Глюкозо-Толерантний Тест»

ПАТ "Фармак"
Країна: Україна
Адреса: Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74
Увага:
Це оригінальна інструкція препарату.
Инструкция Глюкозо-Толерантний Тест на русском.

Інструкція по застосуванню

ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ

Склад

діюча речовина: глюкози моногідрат;

1 пакет містить: глюкози моногідрату 75,0 г;

допоміжна речовина: кислота лимонна, моногідрат, - 0,75 г.

Лікарська форма. Порошок дозований.

Основні фізико-хімічні властивості: гранульований порошок білого або майже білого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група. Діагностичні засоби. Код ATХ V04C А02.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Пероральний тест на толерантність до глюкози використовується для проведення лабораторного методу дослідження в ендокринології для діагностування порушень толерантності до глюкози (предіабет) та цукрового діабету.

Фармакокінетика.

Препарат добре всмоктується у травному тракті, з током крові проникає в усі органи і тканини; продукти обміну виводяться із сечею.

Клінічні характеристики

Показання

Застосовують при проведенні тесту толерантності до глюкози, коли вміст глюкози в крові не дає можливості встановити діагноз порушення толерантності до глюкози або цукрового діабету.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до декстрози.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не визначена.

Особливості застосування

Під час проведення проби пацієнт повинен спокійно лежати або сидіти, безпосередньо перед проведенням тесту не слід палити, переохолоджуватися і займатися фізичною роботою.

Тест не рекомендується проводити після виснажливих захворювань, операцій і пологів, при запальних процесах, інфекційних захворюваннях, гарячковому стані, злоякісних захворюваннях, алкогольному цирозі печінки, гепатитах, під час менструацій, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту з порушенням всмоктування глюкози.

Напередодні та у день дослідження необхідно відмінити прийом ліків (діуретину, морфіну, дифеніну, адреналіну, глюкокортикоїдів, контрацептивів, кофеїну, сечогінних тіазидного ряду, психотропних засобів і антидепресантів), а також лікувальні процедури, які можуть вплинути на рівень глюкози в крові.

Хибнопозитивні результати спостерігаються при гіпокаліємії, дисфункції печінки, ендокринопатіях.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Проведення перорального тесту на толерантність до глюкози у період вагітності або годування груддю не протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Глюкозо-Толерантний Тест не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Пацієнту не слід зменшувати кількість їжі протягом 3 днів до проведення тесту. Безпосередньо перед проведенням тесту пацієнту не слід вживати їжу протягом 10-16 годин. Тест проводити зранку. Спочатку визначається рівень глюкози в крові натще. Після цього протягом 5 хвилин треба випити вміст 1 пакета, розчинений у 250 мл води. При проведенні проби у осіб з надлишковою вагою глюкози моногідрат додавати з розрахунку 1 г на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г. Через 2 години визначається рівень глюкози в крові.

Дітям після першого взяття крові з пальця слід прийняти внутрішньо водний розчин глюкози моногідрату протягом 5 хвилин з розрахунку 1,75 г на 1 кг маси тіла, але не більше 75 г.

Оцінка результатів. Оцінити результати тесту можна за наведеною таблицею (дані стосуються вмісту глюкози в капілярній крові).

Норма

Порушена толерантність до глюкози

Цукровий діабет

2-годинне значення, одиниці СІ

< 7,8 ммоль/л

7,8 - 11,0 ммоль/л

≥ 11,1 ммоль/л

2-годинне значення, мг/дл

< 140 мг/дл

140 - 199 мг/дл

≥ 200 мг/дл

Для венозної крові порогові значення будуть приблизно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) нижче.

Діти. Тест можна проводити дітям за показаннями без вікових обмежень.

Передозування

При одноразовому застосуванні великої кількості препарату можливе порушення травлення (нудота, здуття живота, пронос). Рекомендована симптоматична терапія.

Побічні реакції

У осіб з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції.

Термін придатності

4 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 75,75 г порошку в пакеті. По 1 пакету у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПАТ «Фармак».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ

Состав

действующее вещество: глюкозы моногидрат;

1 пакет содержит: глюкозы моногидрата 75,0 г;

вспомогательное вещество: кислота лимонная, моногидрат, - 0,75 г.

Лекарственная форма. Порошок дозированный.

Основные физико-химические свойства: гранулированный порошок белого или почти белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтичеcкая группа.

Диагностические средства. Код ATХ V04C А02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Пероральный тест на толерантность к глюкозе используется для проведения лабораторного метода исследования в эндокринологии для диагностики нарушений толерантности к глюкозе (предиабет) и сахарного диабета.

Фармакокинетика.

Препарат хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови проникает во все органы и ткани; продукты обмена выводятся с мочой.

Клинические характеристики

Показания

Применяют при проведении теста толерантности к глюкозе, когда содержание глюкозы в крови не дает возможности установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или сахарного диабета.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к декстрозе.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не определено.

Особенности применения

Во время проведения пробы пациент должен спокойно лежать или сидеть, непосредственно перед проведением теста не следует курить, переохлаждаться и заниматься физической работой.

Тест не рекомендуется проводить после истощающих заболеваний, операций и родов, при воспалительных процессах, инфекционных заболеваниях, лихорадочном состоянии, злокачественных заболеваниях, алкогольном циррозе печени, гепатитах, во время менструаций, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с нарушением всасывания глюкозы.

Накануне и в день исследования необходимо отменить прием лекарств (диуретина, морфина, дифенина, адреналина, глюкокортикоидов, контрацептивов, кофеина, мочегонных тиазидного ряда, психотропных средств и антидепрессантов), а также лечебные процедуры, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови.

Ложнопозитивные результаты наблюдаются при гипокалиемии, дисфункции печени, эндокринопатиях.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Проведение перорального теста на толерантность к глюкозе в период беременности или кормления грудью не противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Глюкозо-Толерантный Тест не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.

Способ применения и дозы

Пациенту не следует уменьшать количество пищи на протяжении 3 дней до проведения теста. Непосредственно перед проведением теста пациенту не следует принимать пищу в течение 10-16 часов. Тест проводить утром. Сначала определяется уровень глюкозы в крови натощак. После этого на протяжении 5 минут нужно выпить содержимое 1 пакета, растворенное в 250 мл воды. При проведении пробы у лиц с избыточным весом глюкозы моногидрат добавлять из расчета 1 г на 1 кг массы тела, но не более 100 г. Через 2 часа определяется уровень глюкозы в крови.

Детям после первого взятия крови из пальца следует принять внутрь водный раствор глюкозы моногидрата в течение 5 минут из расчета 1,75 г на 1 кг массы тела, но не более 75 г.

Оценка результатов. Оценить результаты теста можно по приведенной таблице (данные касаются содержания глюкозы в капиллярной крови).

Норма

Нарушенная толерантность к глюкозе

Сахарный диабет

2-часовое значение, единицы СИ

< 7,8 ммоль/л

7,8 - 11,0 ммоль/л

≥ 11,1 ммоль/л

2-часовое значение, мг/дл

< 140 мг/дл

140 - 199 мг/дл

≥ 200 мг/дл

Для венозной крови пороговые значения будут приблизительно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) ниже.

Дети.

Тест можно проводить детям по показаниям без возрастных ограничений.

Передозировка

При одноразовом применении большого количества препарата возможно нарушение пищеварения (тошнота, вздутие живота, понос). Рекомендована симптоматическая терапия.

Побочные реакции

У лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.

Срок годности. 4 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 75,75 г порошка в пакете. По 1 пакету в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель.

ПАО «Фармак».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.

Інші медикаменти цього ж виробника

МОЛЕСКІН® С — UA/13153/01/01

Форма: мазь по 15 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону

ФІТОЛІЗИН ПЛЮС — UA/4557/01/01

Форма: паста по 100 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону

ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД — UA/10787/01/01

Форма: порошок (субстанція) в мішках поліетиленових подвійних для виробництва нестерильних лікарських форм

ХЕПІЛОР — UA/10910/01/01

Форма: спрей для ротової порожнини по 20 мл або по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону

СІНУСПАЛ — UA/15862/01/01

Форма: сироп, 200 мг/100 мл, по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у пачку разом з дозувальною ложкою