Алое Екстракт Рідкий

Реєстраційний номер: UA/12761/01/01

Імпортер: ПАТ "Лубнифарм"
Країна: Україна
Адреса імпортера: Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16

Форма

екстракт рідкий для ін'єкцій по 1 мл в ампулах; по 10 ампул у пачці з картону

Склад

1 мл екстракту містить алое екстракту сухого (aloes extractum siccum) у перерахунку на 100 % вміст солей кальцію та магнію органічних кислот у сухій речовині 2,25 мг

Виробники препарату «Алое Екстракт Рідкий»

ПАТ "Лубнифарм"
Країна: Україна
Адреса: Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16
Увага:
Це оригінальна інструкція препарату.
Инструкция Алое Екстракт Рідкий на русском.

Інструкція по застосуванню

для медичного застосування лікарського засобу

АЛОЕ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ

(Aloes extractum fluidum)

Склад

діюча речовина: 1 мл екстракту містить алое екстракту сухого (aloes extractum siccum) у перерахунку на 100 % вміст солей кальцію та магнію органічних кислот у сухій речовині 2,25 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Екстракт рідкий для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина від світло-жовтого до коричнювато-жовтого кольору зі слабким специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Біогенний стимулятор. Чинить адаптогенну та загальнотонізуючу дії. Поліпшує клітинний метаболізм, трофіку та регенерацію тканин, підвищує загальну неспецифічну резистентність організму та стійкість слизових оболонок до дії пошкоджувальних агентів, прискорює процеси регенерації. Стимулює захисні функції гранулоцитів, підвищує апетит. Підвищує енергетичні запаси у сперматозоїдах та підсилює їхню рухливість.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.

Клінічні характеристики

Показання

Прогресуюча короткозорість, міопічний хоріоретиніт, блефарит, кон'юнктивіт, кератит, ірит, помутніння склистого тіла, а також виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки (у складі комплексної терапії).

Протипоказання

Підвищена чутливість до препарату. Тяжкі серцево-судинні захворювання, артеріальна гіпертензія, гострі шлунково-кишкові розлади (у тому числі діарея), порушення прохідності кишечнику, хвороба Крона, виразковий коліт, апендицит, біль у животі нез'ясованого ґенезу, геморой, порушення функції печінки/нирок, ускладнені форми нефрозонефриту, дифузний гломерулонефрит, цистит, метрорагія, кровохаркання, холелітіаз.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Підсилює дію засобів, які стимулюють гемопоез, і препаратів заліза. При одночасному застосуванні екстракту алое та тіазидних діуретиків, петльових діуретиків, препаратів солодки, кортикостероїдів підвищується ризик розвитку дефіциту калію.

Особливості застосування

Для запобігання болючості можна попередньо у місце передбачуваної ін'єкції ввести 0,5 мл 2 % новокаїну. Перед застосуванням новокаїну слід зробити алергічну пробу.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат не застосовують у період вагітності або годування груддю, оскільки механізм його дії (як біогенного стимулятора) вивчений недостатньо.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не досліджувалася.

Спосіб застосування та дози

При наявності осаду ампулу перед розкриттям слід струснути до утворення однорідної суспензії. Алое екстракт вводити підшкірно щодня: дорослим - по 1 мл (максимальна добова доза - 3-4 мл); дітям віком від 3 до 5 років - по 0,2-0,3 мл, віком від 5 років - по 0,5 мл. Курс лікування - 30-50 ін'єкцій. Повторні курси проводять після 2 або 3 місяців перерви.

Діти.

Застосовують дітям віком від 3 років.

Передозування

Про випадки передозування препаратом не повідомлялося. Можливе посилення побічних ефектів.

Побічні реакції

З боку травного тракту: відчуття першіння, диспепсія, біль у животі.

З боку серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску.

З боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи гіперемію, свербіж, висипання, кропив'янку.

Інші: запаморочення, відчуття припливу крові до органів малого таза, посилення менструальних кровотеч, відчуття печіння, гіпертермія, зміни у місці введення.

Несумісність

Препарат небажано змішувати з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Застосовувати за призначенням лікаря.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 1 мл в ампулах № 10.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

ПАТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

АЛОЭ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ

(Aloes extractum fluidum)

Состав

действующее вещество: 1 мл экстракта содержит алоэ экстракта сухого (aloes extractum siccum) в пересчете на 100 % содержание солей кальция и магния органических кислот в сухом веществе 2,25 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма. Экстракт жидкий для инъекций.

Основные физико-химические свойства: жидкость от светло-желтого до коричневато-желтого цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы. Код АТХ А16А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Биогенный стимулятор. Оказывает адаптогенное и общетонизирующее действие. Улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую неспецифическую резистентность организма и устойчивость слизистых оболочек к действию повреждающих агентов, ускоряет процессы регенерации. Стимулирует защитные функции гранулоцитов, повышает аппетит. Повышает энергетические запасы в сперматозоидах и усиливает их подвижность.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Клинические характеристики

Показания

Прогрессирующая близорукость, миопический хориоретинит, блефарит, конъюнктивит, кератит, ирит, помутнение стекловидного тела, а также язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, острые желудочно-кишечные расстройства (в том числе диарея), нарушение проходимости кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит, боль в животе неясного генеза, геморрой, нарушение функции печени/почек, осложненные формы нефрозо-нефрита, диффузный гломерулонефрит, цистит, метроррагия, кровохарканье, холелитиаз.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Усиливает действие средств, стимулирующих гемопоэз, и препаратов железа. При одновременном применении экстракта алоэ и тиазидных диуретиков, петлевых диуретиков, препаратов солодки, кортикостероидов повышается риск развития дефицита калия.

Особенности применения.

Для предотвращения болезненности можно предварительно в место предполагаемой инъекции ввести 0,5 мл 2 % новокаина. Перед применением новокаина следует сделать аллергическую пробу.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Препарат не применяют в период беременности или кормления грудью, поскольку механизм его действия (как биогенного стимулятора) изучен недостаточно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не исследовалась.

Способ применения и дозы

При наличии осадка ампулу перед вскрытием следует встряхнуть до образования однородной суспензии.

Алоэ экстракт вводить подкожно ежедневно: взрослым - по 1 мл (максимальная суточная доза - 3-4 мл), детям от 3 до 5 лет - по 0,2-0,3 мл, старше 5 лет - по 0,5 мл.

Курс лечения - 30-50 инъекций. Повторные курсы проводят после 2 или 3 месяцев перерыва.

Дети.

Применяют детям с 3 лет.

Передозировка

О случаях передозировки препаратом не сообщалось. Возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

Со стороны пищеварительного тракта: ощущение першения, диспепсия, боль в животе.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая: гиперемию, зуд, сыпь, крапивницу.

Прочие: головокружение, ощущение прилива крови к органам малого таза, усиление менструальных кровотечений, ощущение жжения, гипертермия, изменения в месте введения.

Несовместимость

Препарат нежелательно смешивать с другими лекарственными средствами.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Применять по назначению врача.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 1 мл в ампулах № 10.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ПАО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и адрес места внедрения его деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

Інші медикаменти цього ж виробника

ЦИНКУ МАЗЬ — UA/5724/01/01

Форма: мазь 10 %; по 25 г або по 40 г у банках зі скла; по 25 г або по 40 г у банці зі скла; по 1 банці в пачці з картону; по 25 г у тубах; по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону

ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ — UA/8994/01/01

Форма: таблетки, вкриті оболонкою, по 20 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 50 таблеток у блістерах; по 50 таблеток у контейнерах; по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів в пачці

ЧИСТОТІЛУ ТРАВА — UA/8293/01/01

Форма: трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г в фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці

ПУСТИРНИКА ТРАВА — UA/8287/01/01

Форма: трава по 50 г, 100 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону

ПАРАЦЕТАМОЛ — UA/5877/01/01

Форма: таблетки по 200 мг по 10 таблеток у блістерах